Retursamarbeidet LOOP


Retursamarbeidet Loop 

Retursamarbeidet LOOP er en stiftelse som ble etablert i 2000 av returselskapene i Norge. Returselskaper er alle materialselskapene, samt andre som ivaretar produsentansvaret gjennom innsamling og gjenvinning av brukte produkter, for eksempel elektriske artikler og hvitevarer, batterier og bildekk.

LOOP skal være en pådriver og koordinator for kommunikasjonstiltak rundt kildesortering og gjenvinning i Norge – og være en samarbeidsarena for kommuner, renovatører, retur- og materialselskaper, næringslivet,  miljømyndighetene og alle som jobber med avfall, kildesortering og gjenvinning.  

 

Kildesorteringsguiden - sortere.no

sortere.no er en nettbasert kildesorteringsguide. Her kan private husholdninger og næringslivet (sortere.no/bedrift) finne informasjon om kildesortering og gjenvinning.