Grønt Punkt

Grønt Punkt Norge AS er opprettet og eies av emballasjematerialselskapene for å innkreve alle miljøvederlag på deres vegne.


Grønt punktGrønt Punkt Norge eies av emballasjematerialselskapene (Norsk Resy, Plastretur, Sirkel Glass, Emballasjekartong og Norsk Metallgjenvinning) for å innkreve alle miljøvederlag på deres vegne.

En av Grønt Punkt Norges hovedoppgaver er å sørge for at hele næringslivet deltar i finansieringen av de ulike innsamlingsordningene - samt å sikre at vederlagsbetalerne, uavhengig av hvor mange materialslag de benytter, kun skal ha ett selskap å måtte forholde seg til.

Grønt Punkt er også norsk lisensinnehaver for det internasjonale miljømerket Grønt Punkt.

For mange varer som importeres til Norge er emballasjen merket med det grønne runde merket - Grønt Punkt. Dette er et symbol, eller en kvittering, på at vareprodusenten er med i en vederlagsordning i sitt eget land. For varer som eksporteres skal det ikke betales vederlag i opprinnelseslandet, men i landet varen importeres til. Det betyr at for varer som importeres til Norge, hvor emballasjen er merket med Grønt Punkt, skal det betales vederlag for emballasjen her.

Alle norske bedrifter som er medlemmer i Grønt Punkt Norge kan fritt benytte symbolet for Grønt Punkt på sin emballasje, enten varene er produsert for det norske markedet, eller skal eksporteres.

Les mer om vederlagsordningen og Grønt Punkt på hjemmesidene deres.

 

grontpunkt converted