Finansieringen


Finansiering av ordningenNorsk Resy og de øvrige returselskapene finansierer sine innsamlings- og gjenvinningsordninger gjennom et miljøvederlag for bruk av all ny emballasje.

Hvert returselskap skal bære sine egne kostnader, og derfor varierer vederlagets størrelse mellom de forskjellige materialslagene. 

Vederlagsinntektene benyttes i hovedsak til å sikre avfallsbesitternes muligheter for å levere den brukte pappemballasjen til et returpapirmottak - gratis. Resy's kostnader er i hovedsak knyttet til å sikre avsetningen av materialet gjennom en prisgaranti til returpapirhandlerne, og til å utligne de store forskjellene i transportkostnader. Særlig transportstøtten utgjør en betydelig andel av Resy's kostnader.

Vederlagsbetalerne
Det er første eier av ny emballasje som skal betale vederlag. Grønt Punkt Norge samordner all aktivitet som for eksempel fakturering og informasjon om regelverk mot vederlagsbetalerne på vegne av Norsk Resy, Plastretur, Sirkel Glass, Emballasjekartong og Norsk Metallgjenvinning. For mange av kundene til de norske bølgepappfabrikkene betales miljøvederlaget direkte over fakturaen fra fabrikkene.

Det er bare emballasje som skal benyttes i Norge som er vederlagspliktig, og de som betaler vederlag for bruk av emballasje inndeles i to kategorier:

Innland
Medlemmer av Grønt Punkt Norge (medlemsbedrifter) betaler vederlag for emballasjen de kjøper og bruker. Vareprodusenten, også kalt "pakker og fyller", blir i hovedsak fakturert for vederlaget direkte av emballasjeprodusentene. De øvrige betaler vederlaget direkte til Grønt Punkt Norge. Dette gjelder særlig for vareprodusenter som eksporterer en vesentlig del av sin produksjon. Det skal ikke betales vederlag for emballasje som brukes til å emballere varer som skal eksporteres. Mange vareprodusenter som benytter flere ulike emballasjematerialer betaler også som regel direkte til Grønt Punkt Norge for å forenkle betalingsrutinene.

Import
Bedrifter som importerer varer til Norge har ansvaret for emballasjen på de importerte varene, og skal betale vederlag i Norge. Vederlaget betales direkte til Grønt Punkt Norge og er basert på selvdeklarasjon av forbruk, det vil si mengden av emballasje som tilføres det norske marked.

Les mer om vederlagsreglene på hjemmesidene til Grønt Punkt Norge.