Gjenvinning av brunt papir og bølgepapp

Det naturlige kretsløpet

I Norge er gjenveksten av skog langt større enn avvirkningen, og frisk skog er den viktigste forbruker av Co2 fra luften. Et balansert skogbruk og gjenvinning av fiberprodukter er derved et svært viktig bidrag for å bedre drivhusbalansen. 

 

Innsamling og gjenvinning


Finansiering av ordningen

Finansiering av ordningen


Norsk Resy og de øvrige returselskapene finansierer sine innsamlings- og gjenvinningsordninger gjennom et miljøvederlag for bruk av all ny emballasje.

Les mer
Bølgepappens historie

Bølgepappens historie


Bølgepapp er, og vil fortsatt være verdens mest anvendte transportemballasje-materiale. For mer enn hundre år siden sikret to engelskmenn seg patentet på den første kjente bruken av bølgepapp

Les mer
Krav og mål

Krav og mål


Klima- og miljødepartementet har fastsatt kapittel 7 i avfallsforskriften om emballasjeavfall. Forskriften skal sikre lik konkurranse og at vi når forpliktende EØS-mål. 

Les mer
Innsamlingen

Innsamlingen


Brunt papir, i hovedsak bølge- og massivpapp, blir først og fremst brukt som transportemballasje. Det meste havner derfor i en butikk eller i andre deler av næringslivet.

Les mer

Returtall


1999: 90 %

172000

Gjenvunnet i % og tonn

2007: 96%

234000

Gjenvunnet i % og tonn

2016: 94%

212000

Gjenvunnet i % og tonn

2022: 99%

231000

Gjenvunnet i % og tonn


Mottakstasjoner


Mottakstasjoner


Under kan du gå inn på kartet i din hjemkommune og se hvor du kan levere den brukte bølge- og massivpappen:


Finn din mottaksstasjon