Historien om Norsk Resy

Norsk Resy AS ble stiftet 17. januar 1992. Selskapet eies idag av hele emballasjekjeden - papirprodusent, emballasjeprodusentene, dagligvarehandelen, dagligvareprodusentene og dagligvareleverandørene. Norsk Resy er en "beredskapsorganisasjon" som overvåker, koordinerer og stimulerer aktørene i emballasjekjeden for å sikre høy gjenvinningsgrad på den brukte, brune fiberemballasjen.
 
Dette materialet har i alle år hatt en høy gjenvinningsgrad. Allerede i 1975 ble det inngått en avtale mellom de norske papirfabrikkene og Klima-og miljødepartementet om organisert innsamling og gjenvinning av papir. Da Norsk Resy ble etablert i 1992 var gjenvinningsgraden allerede 65 - 70%. Men, historien om innsamling og gjenvinning av returpapir går helt tilbake til 1930 tallet.
 
Etter at det ble innført et forbud mot deponering av alt organisk materiale i 2010, har gjenvinningsgraden steget til 100%, hvorav 93,6% (2016) blir materialgjenvunnet til nytt papir.
 

Administrasjonen
Norsk Resy AS holder til i Ekebergveien 1a i Oslo, og har to ansatte:
Adm.dir. Bjørn Sørensen og kontorleder Mona K. Mordal.