Næringslivets emballasjeoptimeringskomite (NOK)

I bransjeavtalene som næringslivet har inngått med Miljøverndepartementet, er det i tillegg til mål for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje, også fastslått at alle aktørene i emballeringskjeden skal arbeide aktivt med å redusere avfall fra emballasje gjennom emballasjeoptimering. I bransjeavtalene er emballasjeoptimering definert som

"kontinuerlig forbedring av emballasje i hele verdikjeden som opprettholder tilstrekkelig beskyttelse av den emballerte varen med lavest mulig ressursbruk og miljøbelastning og høyest mulig grad av material- og energigjenvinning".

Det er etablert en egen, bredt sammensatt komité (NOK), som leder og koordinerer næringslivets innsats på dette området. NOK arbeider i hovedsak med forsknings- og utviklingsprosjekter for å kunne dokumentere emballasjeutiklingen i Norge. Dette er helt grunnleggende for å kunne gi informasjon til og yte service overfor norsk næringsliv, bl.a. gjennom kompetansebyggende tiltak.Du kan lese mer om emballasjeoptimering på www.emballasjeoptimering.no

Emballering og miljøkonsekvenser

All erfaring viser, at de negative miljøkonsekvensene av underemballering er langt større enn ved overemballering, noe denne illustrasjoner viser med all tydelighet: