Materialstrømmen for brunt papir

Her kan du se hvor store mengder og hvilke typer brunt papir som genereres i det norske markedet i løpet av et år. For mer informasjon om bølge- og massivpapp, se om bølgepapp.